Lưu ý: Nếu chọn sai mệnh giá khi nạp, sẽ bị trừ 50% mệnh giá thực Vd: Thẻ của bạn mệnh giá 100.000 đ, tuy nhiên chọn sai mệnh giá, thì sẽ chỉ được tính mệnh giá  50.000
Chuyển tiền đến tài khoản khác
Rút tiền từ trong tài khoản về ngân hàng hoặc ví điện tử
Giao tiền qua hệ thống cửa hàng ủy quyền hoặc trực tiếp tại quầy
Cửa hàng ủy quyền xác nhận lệnh giao tiền cho người nhận