26-03-2020 10:15 0 Thích 1,608 Lượt xem
  Đổi card điện thoại ra tiền mặt như thế nào? Đổi ở đâu? Đây là một trong những câu hỏi được đặt ra thời gian gần đây và đang là một nhu cầu rất cần thiết đối với con người trong c
11-11-2019 08:08 2 Thích 1,334 Lượt xem
Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), thanh toán không dùng tiền mặt trở thành phương thức phổ biến của nhiều quốc gia; Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Hiện nay, tại Vi